García Márquez, R., Zander Vaiano, A. e Cunha de Araujo, J. (2017) “Explorando as oficinas de sólidos”, Revista Scientiarum Historia, 1(1), p. 8. doi: 10.51919/revista_sh.v1i1.119.